O Consello Regulador leva os seguintes rexistros:

  • Rexistro de Explotacións
  • Rexistro de Instalacións de Extracción, Almacenamento e/ou Envasado

A inscrición é totalmente voluntaria.
Un apicultor que queira comercializar o seu mel como Mel de Galicia tería que inscribirse nos dous rexistros e solicitar o certificado de produto e autorización de uso de marca.

O Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia dispón de toda a información que poderá solicitar a través do apartado de contacto.

 

  • Documentos informativos sobre a sistemática a seguir para a inscrición de explotacións apícolas durante todo o proceso, desde a solicitude ata o rexistro da explotación.
  • Documentos informativos sobre a sistemática a seguir para a inscrición no rexistro de instalacións de extracción, almacenamento e/ou envasado, a certificación de produto durante todo o proceso, desde a solicitude do operador ata o uso de marca Mel de Galicia. Tanto para os que teñen Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos como os acollidos ao réxime de venda directa.
  • A descrición dos medios mediante os cales obtén apoio financeiro e información sobre as diferentes tarifas.
  • Dereitos e obrigacións do operadores
  • Procedemento de recursos, reclamacións e litixios
  • Cotas