Regulamento de Mel de Galicia

Na orde do 19 de febreiro de 2003 apróbase o Regulamento dá I.X. P. Mel de Galicia e do o seu Consello Regulador (DOG nº 43 do 03/03/2003).

Publicación Europea

O Diario Oficial da Unión Europea publicou o documento único modificado a raíz da aprobación dunha modificación menor con arreglo ao artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, do Regulamento (UE) nº 1151/2012 (2021/C 89/09).