Regulamento de Mel de Galicia

Na orde do 19 de febreiro de 2003 apróbase o Regulamento dá I.X. P. Mel de Galicia e do o seu Consello Regulador (DOG nº 43 do 03/03/2003).

Publicación Europea

O Diario Oficial da Unión Europea publicou a inscrición da IXP Mel de Galicia no Rexistro de Denominacións de Orixe Protexidas e Indicacións Xeográficas Protexidas (Regulamento (CE) Nº 868/2007 da Comisión do 23 de xullo de 2007).